Акція

 

Українська весільна музика

 

Українська весільна музика

Українська весільна музика впродовж багатьох віків історії розвитку, пройшла шлях від синтетичного образу обряду до неймовірного символічного дійства, яке побутувало по всій території України. Традиційні весільні обряди та ритуали походять корінням в часи язичницьких вірувань наших предків. Тривале та системне дослідження шлюбного дійства підтвердило існування ареалів, де святкова реалія з стійкими структурним ядром, наділена варіативними формами розгортання цілісної композиції, що надавало враження поступового переходу ритуально-символічного дійства з одного ансамблю в наступний.

 

Весільна пісенність є найбільш численним жанром національного фольклору, який відрізняється розмаїїтям та багатством творчих художніх засобів, що пояснюється специфічними регіональними відмінностями. Весільна пісня та українська весільна музика вбирали в себе всі соціальні зміни, які відбувались в суспільстві. З розвитком світоглядних ідей та релігійних вірувань народу, свято одруження набувало більшого соціального значення. Родинно-побутові відносини та традиції, суттєво впливали на одруження та всі відповідні ритуали.

 

Весільна музика України

Існувало декілька функціонально тематичних груп весільних пісень, а саме: величальні, ритуальні, пісні-замовляння та ліризовані. Українська весільна музика супроводжувала кожний обряд, відповідно, до ритуальних пісень належали ті твори, які виконували при запрошенні на весілля, виготовленні гільця та розплітанні, приготування короваю і посаду нареченої. До ліризованої пісенності відносяться обрядові та необрядові твори. Обрядові пісні виконують при сватанні, заручинах, дівич-вечорах та під час посаду. Вся музика і пісні є відображенням і втіленням морально-етичних норм та ідеалів в створені нової родини, загальні погляди на шлюб, на стосунки між нареченими, а також за дапомогою художніх засобів, відбита вся історія народу.

 

Весільні пісні та українська весільна музика, що супроводжує кожний обряд, символізує та втілює морально-етичні ідеали та норми народу, його погляди на створення нової родини, взаємовідносини між нареченими, а також всю історію українського народу. Вживаючи художньо-стилістичні засоби, весільний фольклор передає настрій і атмосферу ритуалів та всіх присутніх. Мова та поетика пісень багата на паралелізми, пестливі слова та вирази, яскраві, колоритні епітети та персоніфіковані образи тваринного ірослинного світу. Численні обряди, ритуали та весільні пісні змальовані в художніх творах, що дає змогу кожному нваступному поколінню ближче ознайомитись з прадавніми весільними традиціями наших предків.


Скачати пісні
Фотогалерея
Переглянути всі фото...