Акція

 

Українські історичні пісні

 

Українські історичні пісні

Українські історичні пісні є одним з жанрів українського фольклору, в якому відображались та оспівувались реальні події та історичні постаті. Провідне місце посідають, звичайно, думи та балади. Думи — це народні ліро-епічні твори, де розповідь змальовується в ліричному стилі, проте, все ж таки переважає епічний елемент. Мотив та сюжет дум неймовірно зворушує слухача, оскільки в думах відчутний сильний ліризм разом з драматизмом. Досить тривалий час європейські науковці та вчені позначили думи терміном «українські балади», оскільки за формою та звучанням думи є досить схожими на балади.

 

Оригінальна, своєрідна та віршована форма, мистецька поетика і неповторний стиль виключають будь-які спроби отожнення українських дум з іншими світовими жанрами. Композиція українських історичних пісень, а надто дум, налічує певні риси, які є властивими лише національному українському фольклору. Події в думах передаються як умога природніше, тобто розвиток сюжету змальовується повільно. Сюжетна конструкція дум в більшості випадків будується згідно правил симетрії або класичної послідовності зображення подій (введення, зав'язка, кульмінація тощо). Трапляється і асиметрична побудова викладу, проте думи завжди починаються заспівом, а проголошення слави та шани героям, побажання добра і щастя народу, завершує твір.

 

Історичні пісні України

Думи, так як і історичні українські пісні, наділені певними художніми засобами, які характерні лише українському фольклору. Творці ліро-епічних творів вживали їх в своєрідних формах та різних розмірів. Найбільш популярним стилістичним прийомом до якого звертались поетики, був паралелізм. Цей прийом ставав в нагоді, при змалюванні сюжетних перипетій. Символіка та поетичні фігури дум, подібні за природою до пісень, однак використовуються в різних формах, в зв'язку з своєрідним характером епічного стилю.

 

Думи, початку і середини 17 ст., відображали політичне та соціальне життя України. Українські історичні пісні були відбитком внутрішніх та зовнішніх політичних течій, а звідси і суперечності, протистояння і зіткнення різних соціальних прошарків суспільства. Епічні твори підіймали найгостріші проблеми часу, а саме взаємини козаків і шляхти, панів і селян, польского короля і козаків тощо. Предметом зображення також був побут народу, суспільні і родинні відносини, світоглядні їдеї та моральні норми. Розкриваються і змальовуються взаєми дружини і козака, відношення українців до воїнів в цілому. Народне кобзарство слугувало середовищем збереження, шліфування та доповнення дум новими мотивами, але стиль та форма залишались незмінними.


Скачати пісні
Фотогалерея
Переглянути всі фото...